MENU

Program plnění TCM

 

Plnění reprezentantům GRGGC

 Turnaj - Kategorie

  100 % plnění

75 % plnění

 50 % plnění

25 % plnění

Mezinárodní mistrovství ČR

1 - 10. místo v kategorii

11. - 15. místo v kategorii

16. - 25. misto v kategorii

Cut do finálového kola

Národní mistrovství ČR

1 - 3. místo v kategorii

4. - 6. místo v kategorii

7. - 10. místo v kategorii

11. - 15. místo v kategorii

CGAT

1 - 5. místo v kategorii

6. - 10. místo v kategorii

11. - 15. místo v kategorii

Cut do finálového kola

NGTM

1 - 3. místo v kategorii

4. - 6. místo v kategorii

7. - 10. místo v kategorii

11. - 15. místo v kategorii

Regionální tour

                                                 žádná podpora

 

 

Pozn. Mezinárodní mistrovství ČR na jamky

 

Turnaj

100% plnění

75% plnění

50% plnění

25% plnění

Mezinárodní mistrovství ČR na jamky

Muži : 1 -8. místo

Ženy : 1 - 4. místo

Muži : 8 -16. místo

Ženy : 4 - 8. místo

Muži : 16 -32. místo

Ženy : 8 - 16. místo

Není

 

Výše plnění x náklady 

 • startovné
 • tréninkové kolo - cena fee všední den
 • ubytování do maximální výše 500 kč / noc / osoba
 • žetony na driving range - den / 3 ks
 • birdie card

Metodika plnění 

hráč po turnaji předloží plné vyúčtování svých nákladů managerovi akademie včetně výsledkové listiny ze serveru ČGF. Všechny doklady musí nést plné náležitosti daňové evidence. Na základě toho proběhne plnění podpory.

Příklad  - hráč zvítězil na turnaji NGTM

součet nákladů :

 • tréninkové kolo - 1 000 Kč
 • stratovné - 400 Kč
 • birdie card - 100 Kč
 • žetony - 300 kč
 • ubytování - 3 noci - 1 500 Kč

celkem : 3 300 Kč

 

Podmínky uplatnění sucess programu 

 • Hráč musí být domovským členem Greensgate Golf Clubu.
 • Hráč musí být reprezentantem Greensgate Golf Clubu v některé ze soutěží družstev nebo být aktivním členem tréninkového procesu akademie.
 • Hráč pokud je nominován ke startu v družstvu Greensgate Golf Club nesmí odmítnout svůj start. V případě, že svůj start odmítne, tak je mu sucess program krácen poměrem soutěží, ve kterých může startovat. Vysvětlení : pokud hráč spadá věkově do družstev mládeže ( 14, 16, 18 ) a extraligy je poměr 4:4. Pokud odmítne start ve finálové části jedné ze soutěží, tak mění poměr čerpané částky o 1/4, 1/2, 3/4 z celkové čá Jedinou relevantní omluvenkou je dodání lékařské zprávy, která prokáže zdravotní důvody neúčasti.
 • Hráči a hráčky, kteří jsou členy NTS ČGF nemají povinnost startovat v kvalifikačních turnajích soutěží družstev mládež
 • Hráči odevzdávají managerovi akademie originály dokladů se všemi náležitostmi, nikoliv kopie.
 • Za správnost dokladů a jejich včasné odevzdání zodpovídá hráč.
 • Termín pro odevzdání všech dokladů společně za všechny turnaje managerovi akademie je 31.10., daného kalendářního roku. Doklady odevzdané po tomto datu nebudou akceptová
 • Vedení Greensgate Golf Clubu si vyhrazuje právo finanční podporu hráčům převést i do forem úhrady běžných plateb ( oblečení, poplatky, tréninkové míče nebo poplatky za trénink… ).

Greensgate

© Greensgate 2020, Design by Beneš & Michl