MENU
Dětské turnaje Dýšinský Pulec 2019

Dýšinský Pulec 2019

Fotogalerii z jednotlivých kol naleznete na našem facebookovém profilu -  Greensgate Golf Academy

Termíny:

 • kolo -  neděle 19. května 2019
 • kolo -  sobota 15. června 2019
 • kolo -  neděle 8. září 2019
 • kolo - neděle 20. října 2019 - FINÁLE

Startovné: 

 • 350 Kč / turnaj / dítě ( člen GGC nebo trénující v dýšinské Dětské akademii)
 • 450 Kč / dítě na akademii / turnaj (nečlen GGC nebo netrénující v dýšinské Dětské akademii)
 • 650 Kč / dítě na hřišti / turnaj (nečlen GGC nebo netrénující v dýšinské Dětské akademii) 

KATEGORIE:

Akademie

 

1.

do 6 let bez HCP

červená a žlutá odpaliště

brutto na rány

2.

7 – 8 let bez HCP

červená a žlutá odpaliště

brutto na rány

3.

9 – 12 let bez HCP

červená a žlutá odpaliště

brutto na rány

 

 

Hřiště

Nový systém!!

4.

do 10 let s HCP (2009 a mladší)           

červená odpaliště

stableford netto

5.

11 – 12 let s HCP (rok nar. 2007, 2008)

červená odpaliště

stableford netto

6.

13 – 14 let s HCP (rok nar. 2005, 2006)

červená a žlutá odpaliště

stableford netto

7.

15 – 18 let s HCP* (rok nar. 2004 - 2001)

červená a žlutá odpaliště

stableford netto

 

* Nová zvláštní kategorie – nezúčastní se celoročního hodnocení

Propozice

PODMÍNKY ÚČASTI

 • přihlašování osobně na recepci, telefonicky nebo u dětí s HCP na serveru ČGF nejpozději do pátku do 12:00 daného týdne
 • přihláška musí obsahovat jméno dítěte, ročník narození, HCP a tel. číslo na odpovědnou osobu
 • startovní listina bude uveřejněna na serveru ČGF a na stránkách www.academy.greensgate.cz, den před konáním turnaje, nejpozději do 14:00
 • hráč se musí dostavit na start nejpozději 10 minut před svým startem - předtím je nutná registrace hráče na recepci klubu (úhrada startovného, vyzvednutí score carty, svačiny dobagu)

SYSTÉM HRY – HŘIŠTĚ    

 • hra na 9 jamek na stableford body s vyrovnáním HCP, tj. systém netto na body. Hráče doscore karty zapisuje všechny údery, které na dané jamce zahrál. V případě, že hráč zahraje na jamce 12 úder, aniž by se dokázal dostat do jamky, je povinen svůj míč zvednout a danou jamku proškrtnout.

SYSTÉM HRY – AKADEMIE

 • hra na 12 jamek (2 x 6 jamek) bez vyrovnání HCP, tj. systém brutto na rány. Hráč do score carty zapisuje všechny údery, které na dané jamce zahrál. V případě, že hráč zahraje na jamce 10 úder, aniž by se dokázal dostat do jamky, je povinen svůj míč zvednout a do score carty zapsat číslo 12!
 • turnaj se hraje v souladu s místními pravidly, pravidly golfu a soutěžním řádem ČGF
 • soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny v propozicích
 • maximální čas stanovený pro skupinu na odehrání jedné jamky je 15 minut. V případě, že skupina na jamce nebude toto tempo dodržovat, bude vyzvána, aby danou jamku přeskočila a do svých score caret zapsala číslo 12. Na 9 jamek je to tedy časový limit 2 hod a 15 min. Na 12 jamek na akademii je časový limit určen na 2 hod.
 • hráči se mohou pohybovat po hřišti pouze pěšky, stejně jako jejich caddy – je tedy zakázáno používat elektrická autíčka
 • za správné vyplnění score carty zodpovídá sám hráč!

CADDY

 • hráč smí mít pouze jednoho caddyho – nosiče holí, kterého před startem označí – představí všem spoluhráčům
 • hráč v průběhu hry může caddyho vystřídat, vždy to však musí ostatním spoluhráčům veflightu oznámit
 • caddy musí mít vypnutý mobilní telefon, nesmí na hráče vyvíjet příliš fyzický ani psychický nátlak a nadměrně hráči radit
 • caddy nesmí u kategorií s HCP vstupovat na green
 • caddy nesmí být profesionální hráč golfu
 • pokud caddy stanovená pravidla poruší, trestá se tím, že nebude moci vykonávat funkci caddyho v příštím turnaji

CELOROČNÍ HODNOCENÍ (kategorie s HCP)

 • nutno odehrát minimálně 3 turnaje ze 4 uskutečněných
 • pro celoroční hodnocení do závěrečného žebříčku jsou počítány 3 nejlepší uhrané výsledky – netto body
 • v případě, že hráč odehraje všechny turnaje a bude mít výsledky 4, bude mu nejhorší zahraný výsledek škrtnut
 • vítězem celoročního hodnocení se stane hráč, který bude mít nejvyšší součet 3 zahraných výsledků – nejvyšší součet bodů, ze 3 počítaných kol

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ (kategorie s HCP)

 • absolutním vítězem Dětského Dýšinského Pulce se stává ten hráč, který bude mít nejvyšší součet bodů, ze všech kategorií - 3 nejlepší počítané turnaje
 • absolutním vítězem se může stát pouze hráč z kategorie s HCP, pro děti hrající na akademii tato kategorie není platná

CENY PRO VÍTĚZE

 • cena pro absolutního vítěze, která bude vyhlášena na posledním turnaji
 • 1 - 3. místo ve všech kategoriích na každém turnaji dle výsledku na netto body
 • na každém turnaji bude vyhlášen hráč, který dosáhl nejnižšího výsledku na rány brutto zevšech kategorií.

Soutěžní výbor: Jan Mergl, Petr Strýček, Jan Šedivec

Partneři

 • pro vítěze v každém turnaji budou připraveny zajímavé ceny od našich sponzorů – Teddies, Metrostav, Eliod, Fitness Slovany, Fajnkoš.cz, Office Depot

Celoroční partner dětské golfové tour Dýšinský pulec

Greensgate

© Greensgate 2020, Design by Beneš & Michl